แชร์บทความนี้:

เริ่มแคมเปญ TIJ-UNODC Youth Forum 2019

 

นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ และนางสาว Prarthana Rao เจ้าหน้าที่วิจัยและนโยบาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เพศ ความรุนแรงทางเพศ ความเข้าใจเบื้องหลังของผู้ต้องขัง และความสำคัญของการคืนผู้ต้องขังหญิงสู่สังคม” ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบรรยายในครั้งนี้ TIJ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ เกลนน์ ฟาจาร์โด จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford d. School) เพื่อเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้นิสิตที่เข้าร่วมการบรรยาย ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน TIJ-UNODC Youth Forum ปี 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ประเทศไทย

 

สำหรับ TIJ-UNODC Youth Forum ปี 2019 มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวแทนเยาวชนจากทั่วทั้งทวีปเอเชียแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพรมแดนผ่านการทำ design-thinking เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 2030