แชร์บทความนี้:

TIJ และผู้แทนจากรัฐการ์ตาร์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ป้องกัน Recidivism

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ และเอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลตรี อับดุลลา ยูซุฟ อัล-มาล ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐกาตาร์ พร้อมคณะ ซึ่งเชิญสาส์นจากนายกรัฐมนตรีกาตาร์ ถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และกราบทูลเชิญให้เสด็จเยือนรัฐกาตาร์อีกครั้ง เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างกัน

ในการนี้ TIJ ได้นำคณะฯ ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ซึ่งกำเนิดขึ้นมาอันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ผสานพลัง ดันกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส สู่เส้นทางอาชีพในวงการขนไก่ไทย และยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

นอกจากนี้ TIJ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับความคืบหน้านการดำเนินการตามแผนงาน ความคิดริเริ่มในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในรัฐกาตาร์ ไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยให้ความสำคัญอีกด้วย