ความเคลื่อนไหว

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้ 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักยุทธศาสตร์และแผน 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักยุทธศาสตร์และแผน

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหาร 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหาร

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักอำนวยการพิเศษ 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอำนวยการพิเศษ

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

อ่านต่อ
TIJ-depa ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ 30 พ.ค. 2566

TIJ-depa ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

อ่านต่อ
TIJ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ความโปร่งใส

TIJ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ความโปร่งใส

อ่านต่อ