ความเคลื่อนไหว

RoLD รุ่นที่ 3 ศึกษาประเด็นเรือนจำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ 29 มี.ค. 2562

RoLD รุ่นที่ 3 ศึกษาประเด็นเรือนจำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
หลักนิติธรรมและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 21 มี.ค. 2562

หลักนิติธรรมและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ เริ่มหลักสูตร RoLD รุ่นที่ 3 ผลักดันหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 มี.ค. 2562

TIJ เริ่มหลักสูตร RoLD รุ่นที่ 3 ผลักดันหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรมแนะแนวมาตรฐาน ICCS แก่นักศึกษานิติวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2562

TIJ จัดกิจกรรมแนะแนวมาตรฐาน ICCS แก่นักศึกษานิติวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร TIJ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร 05 ก.พ. 2562

คณะผู้บริหาร TIJ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

อ่านต่อ
โครงการ Klong Toey Slum Guide Tour ชนะเลิศ KiiDhathon 2019 14 ก.พ. 2562

โครงการ Klong Toey Slum Guide Tour ชนะเลิศ KiiDhathon 2019

อ่านต่อ
เริ่มแคมเปญ TIJ-UNODC Youth Forum 2019 28 ม.ค. 2562

เริ่มแคมเปญ TIJ-UNODC Youth Forum 2019

อ่านต่อ
TIJ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 03 ม.ค. 2562

TIJ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

อ่านต่อ
TIJ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ 20 พ.ย. 2561

TIJ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ

อ่านต่อ
สัมมนาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพ 05 พ.ย. 2561

สัมมนาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ และผู้แทนจากรัฐการ์ตาร์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ป้องกัน Recidivism 27 ก.ย. 2561

TIJ และผู้แทนจากรัฐการ์ตาร์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ป้องกัน Recidivism

อ่านต่อ
TIJ นำเสนอผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็น ความปลอดภัยสาธารณะ 23 ส.ค. 2561

TIJ นำเสนอผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็น ความปลอดภัยสาธารณะ

อ่านต่อ