ข่าวเด่น

TIJ organized the third training session on “The Implementation of the Bangkok Rules” 11 ธ.ค. 2561

TIJ organized the third training session on “The Implementation of the Bangkok Rules”

อ่านต่อ
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 27 พ.ย. 2561

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
Open Data และ AI เครื่องมือสู่ความยุติธรรม 15 พ.ย. 2561

Open Data และ AI เครื่องมือสู่ความยุติธรรม

อ่านต่อ
Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน 24 ต.ค. 2561

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน

อ่านต่อ
Ending Online Sexual Exploitation of Children 18 ก.ย. 2561

Ending Online Sexual Exploitation of Children

อ่านต่อ
วิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล 30 ส.ค. 2561

วิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

อ่านต่อ
Women's Pathways to Prison in Kenya 24 ก.ค. 2561

Women's Pathways to Prison in Kenya

อ่านต่อ
TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่ 09 ก.ค. 2561

TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่

อ่านต่อ
TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 24 พ.ค. 2561

TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6

อ่านต่อ
TIJ และ UN Women จับมือส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและเสริมพลังผู้หญิง 22 พ.ค. 2561

TIJ และ UN Women จับมือส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและเสริมพลังผู้หญิง

อ่านต่อ
ดร.บวรศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยไทย 18 พ.ค. 2561

ดร.บวรศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยไทย

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14 ก.พ. 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ