ข่าวเด่น

เป้าหมายที่ 16 : สังคมที่สงบสุข ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และมีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 09 พ.ค. 2562

เป้าหมายที่ 16 : สังคมที่สงบสุข ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และมีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
TIJ จับมือ UN Women รณรงค์สนับสนุนความตระหนักเรื่องเพศในกระบวนการยุติธรรม 02 เม.ย. 2562

TIJ จับมือ UN Women รณรงค์สนับสนุนความตระหนักเรื่องเพศในกระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ
เยาวชนนานาชาตินำเสนอผลงานจาก “เยาวชนไร้พรมแดน” ที่ UNESCAP 28 พ.ค. 2562

เยาวชนนานาชาตินำเสนอผลงานจาก “เยาวชนไร้พรมแดน” ที่ UNESCAP

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทบทวนเนื้อหาคู่มือ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 27 มี.ค. 2562

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทบทวนเนื้อหาคู่มือ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”

อ่านต่อ
TIJ - UNODC Youth Forum 2019 02 มี.ค. 2562

TIJ - UNODC Youth Forum 2019

อ่านต่อ
TIJ จับมือตำรวจนอร์เวย์ และ DSI ร่วมยกระดับกระบวนการยุติธรรม 21 ก.พ. 2562

TIJ จับมือตำรวจนอร์เวย์ และ DSI ร่วมยกระดับกระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการปฏิรูปกฎหมายไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุน 11 ก.พ. 2562

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการปฏิรูปกฎหมายไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุน

อ่านต่อ
การประชุมระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระบวนการยุติธรรมโลก 22 ม.ค. 2562

การประชุมระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระบวนการยุติธรรมโลก

อ่านต่อ
TIJ-UNODC Borderless Youth Forum 15 ม.ค. 2562

TIJ-UNODC Borderless Youth Forum

อ่านต่อ
TIJ ร่วมมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม 06 ม.ค. 2562

TIJ ร่วมมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ 21 ธ.ค. 2561

ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
2018 Autumn Co-ordination Meeting  of PNI 12 ธ.ค. 2561

2018 Autumn Co-ordination Meeting of PNI

อ่านต่อ