ข่าวเด่น

9 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ 21 ธ.ค. 2562

9 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

อ่านต่อ
การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม 13 ธ.ค. 2562

การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม

อ่านต่อ
เสวนาเจาะประเด็น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย 03 ธ.ค. 2562

เสวนาเจาะประเด็น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNODC นำเสนอผลการประชุมเยาวชนไร้พรมแดน 28 พ.ย. 2562

TIJ ร่วมกับ UNODC นำเสนอผลการประชุมเยาวชนไร้พรมแดน

อ่านต่อ
TIJ จุดประกาย ‘ต้านอาชญากรรมเยาวชน’ ด้วย “กีฬา” 27 พ.ย. 2562

TIJ จุดประกาย ‘ต้านอาชญากรรมเยาวชน’ ด้วย “กีฬา”

อ่านต่อ
TIJ ร่วมงานเสวนา “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” 24 พ.ย. 2562

TIJ ร่วมงานเสวนา “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”

อ่านต่อ
TIJ อบรมข้อกำหนดกรุงเทพแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ปีที่ 4 21 พ.ย. 2562

TIJ อบรมข้อกำหนดกรุงเทพแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ปีที่ 4

อ่านต่อ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นนายกสภา สจล. 22 พ.ย. 2562

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นนายกสภา สจล.

อ่านต่อ
'ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์' ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 31 ต.ค. 2562

'ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์' ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ ผนึก 4 ภาคี นำเสนอ “เครื่องมือ” ทางเลือกเพื่อการสืบสวนสอบสวนที่ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 03 ก.ย. 2562

TIJ ผนึก 4 ภาคี นำเสนอ “เครื่องมือ” ทางเลือกเพื่อการสืบสวนสอบสวนที่ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

อ่านต่อ