ข่าวเด่น

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ 21 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22 29 เม.ย. 2556

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ 04 ก.พ. 2557

TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 24 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 14 ก.พ. 2557

การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ 07 ม.ค. 2556

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ
The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia” 30 พ.ย. 2556

UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia”

อ่านต่อ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15 27 ธ.ค. 2556

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวสุนทรพจน์แนะนำสถาบันฯ 05 เม.ย. 2556

ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวสุนทรพจน์แนะนำสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปราย “สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง” 16 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปราย “สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง”

อ่านต่อ