ข่าวเด่น

โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ 30 เม.ย. 2557

โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

อ่านต่อ
ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 21 ก.พ. 2557

ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ” 13 มี.ค. 2557

TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ”

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ 21 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22 29 เม.ย. 2556

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ 04 ก.พ. 2557

TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 24 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 14 ก.พ. 2557

การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ 07 ม.ค. 2556

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ
The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia” 30 พ.ย. 2556

UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia”

อ่านต่อ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15 27 ธ.ค. 2556

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15

อ่านต่อ