ข่าวเด่น

TIJ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ 08 ก.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุมเตรียมงาน Crime Congress Workshop 13 มิ.ย. 2557

TIJ ร่วมประชุมเตรียมงาน Crime Congress Workshop

อ่านต่อ
TIJ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเก็บข้อมูลวิจัย 23 พ.ค. 2557

TIJ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเก็บข้อมูลวิจัย

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับผู้แทนไทยเสนอร่างข้อมติสำคัญต่อที่ประชุม CCPCJ 23 16 พ.ค. 2557

TIJ ร่วมกับผู้แทนไทยเสนอร่างข้อมติสำคัญต่อที่ประชุม CCPCJ 23

อ่านต่อ
Announcement for TIJ Youth Forum applicants 21 พ.ค. 2558

Announcement for TIJ Youth Forum applicants

อ่านต่อ
Apply now!! Discussion moderator in our first TIJ Youth Forum 01 พ.ค. 2558

Apply now!! Discussion moderator in our first TIJ Youth Forum

อ่านต่อ
Seminar on 'Criminal Justice Performance Indicators' 25 พ.ค. 2557

Seminar on 'Criminal Justice Performance Indicators'

อ่านต่อ
TIJ attended 58th session of CND & presented new research in Vienna 15 พ.ค. 2557

TIJ attended 58th session of CND & presented new research in Vienna

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ “บทบาท สถานภาพและการประยุกต์ใช้อาชญาวิทยาในประเทศไทย” 28 พ.ค. 2557

TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ “บทบาท สถานภาพและการประยุกต์ใช้อาชญาวิทยาในประเทศไทย”

อ่านต่อ
TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก 06 มี.ค. 2557

TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก

อ่านต่อ
TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี 11 มี.ค. 2557

TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ TIJ 25 ก.พ. 2558

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ