ข่าวเด่น

U.S. Legal Education Fair 2016 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 21 เม.ย. 2559

U.S. Legal Education Fair 2016 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ
TIJ และ ​TK Park จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 30 มี.ค. 2559

TIJ และ ​TK Park จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

อ่านต่อ
เครือข่ายเยาวชน TIJ จัด Rule of Law Education ผ่านเกม The Choice 31 มี.ค. 2559

เครือข่ายเยาวชน TIJ จัด Rule of Law Education ผ่านเกม The Choice

อ่านต่อ
TIJ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 24 มี.ค. 2559

TIJ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับศูนย์ลูกหนี้ฯ จัดกิจกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด 25 มี.ค. 2559

TIJ ร่วมกับศูนย์ลูกหนี้ฯ จัดกิจกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนาหัวข้อ ปัจจัยความสำเร็จในการ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย 24 มี.ค. 2559

TIJ จัดเสวนาหัวข้อ ปัจจัยความสำเร็จในการ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วม UNGASS 2016 และ CND สมัยที่ 59 22 มี.ค. 2559

ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วม UNGASS 2016 และ CND สมัยที่ 59

อ่านต่อ
TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม 07 มี.ค. 2559

TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม

อ่านต่อ
TIJ, Government of Peru and Germany will co-organize a side event On 16 March at the 16 มี.ค. 2559

TIJ, Government of Peru and Germany will co-organize a side event On 16 March at the

อ่านต่อ
TIJ รับสมัครเยาวชนร่วม โครงการ The Choice 31 มี.ค. 2559

TIJ รับสมัครเยาวชนร่วม โครงการ The Choice

อ่านต่อ
TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 25 ก.พ. 2559

TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

อ่านต่อ
TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง 24 ก.พ. 2559

TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง

อ่านต่อ