ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมคู่ขนาน: Integrating Sports in Youth Crime Prevention and Criminal Justice Strategies

 

“แนวคิดการนำทักษะด้านกีฬาและการใช้ชีวิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟูเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือกระทำผิดกฎหมายเสียเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เคยกระทำความผิดมาก่อนเป็นพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันการก่ออาชญากรรม ลดการกระทำความผิดซ้ำในกลุ่มเด็กที่เคยกระทำความผิด และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยมีตัวอย่างสำคัญจากโครงการ Bounce Be Good หรือ BBG”

 

ในโอกาสนี้ TIJ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ UNODC จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ Integrating Sport in Youth Crime Prevention and Criminal Justice Strategies ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.20 – 15.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียนนา) ณ ห้อง M2 สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าว พร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาแนวทางที่ยั่งยืนในการสนับสนุนและเสริมพลังให้แก่เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิด

 

ติดตามการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ครั้งที่ 28 วันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่คณะผู้แทนประเทศไทยและ TIJ จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงาน

 

ร่วมติดตามภาพบรรยากาศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงานไปกับ TIJ ได้ทุกช่องทาง:
Facebook - www.facebook.com/tijthailand.org/
Website - www.tijthailand.org/
Twitter - twitter.com/tijthailand
YouTube - www.youtube.com/user/TIJThailand

Back
chat