ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
TIJ จึงมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home)
 โดยจะเปิดสถานที่ทำการเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับทาง TIJ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 In light of the second wave of the Coronavirus (COVID-19) pandemic, TIJ would like to inform you that
during 1 - 28 February 2021, the TIJ office will be open
on Tuesdays, Thursdays, and Fridays  8.30 a.m. - 5.30 p.m. only.

(please be advised that this may be subject to change until further notice)
In the meantime, TIJ has instituted special measures that will allow our staff members to work remotely.
For any inquiries, you may contact us through the following channel:

 

 

สำนักบริหาร - Office of Management
ปฐมพงศ์ วงศ์สวรรค์     I      Patompong Wongsawan 
Email: saraban@tijthailand.org
Tel. +66(0)89-764-7516
 
สำนักอำนวยการพิเศษ - Office of The Executive Director                              
ระพีพัฒน์ บรรจบสมัย     I     Rapeepat Banjobsamai
Email: rapeepat.b@tijthailand.org
Tel. +66(0)81-734-7994

 

เครือข่ายองค์กรและการฝึกอบรม - Outreach Program and Training 

กุลรชา  ธนาศิวนันท์     I     Kulracha Thanasivanun

Email: kulracha.t@tijthailand.org

Tel. +66(0)82-662-4515

 

สำนักยุทธศาสตร์และแผน - Office of Strategy and Planning        
สิริพร ม่วงขาว     I     Siriporn Moungkhaw
Email: siriporn.m@tijthailand.org
Tel. +66(0)85-282-3664
 
สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด - Office of the Bangkok Rules and Treatment of Offenders

สรวงสุดา โรจนวิเชียร     I     Suangsuda Rojanawichian
Email: suangsuda.r@tijthailand.org
Tel. +66(0)88-232-1417
 
สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย - Office of External Relations and Policy Coordination

พิมลลักษณ์ สุวงศ์สินธุ์     I     Pimonluk Suvongsindh
Email: pimonluk.s@tijthailand.org
Tel. +66(0)94-423-1551

 

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล - Surveys and Analysis Section 
วันวิสา เพ็งอุดม   I   Wanwisa Pengudom
Email: wanwisa.p@tijthailand.org
Tel. +66(0)83-899-5503
 
ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร / ฝ่ายบริหารองค์ความรู้องค์กร - Office of Public Communications / Office of Knowledge Management    

ชมพูนุท ทองสุโชติ     I     Chompunoot Thongsuchot 
Email: chompunoot.t@tijthailand.org
Tel. +66(0)87-508-1538
 


ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด (ฉบับที่ 3)
 

 

 

 

Back
chat