แชร์บทความนี้:

“จากใจสู่ใจในเรือนจำ: การเปลี่ยนแปลงด้านในเพื่อชีวิตด้านนอก

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยฝ่ายบริหารองค์ความรู้องค์กร (OKM) ​ จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมกระบวนกร โครงการ “ใจสู่ใจ” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานกับผู้ต้องขังหญิงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตลอดจนกระบวนการในการเยียวยาจิตใจให้พร้อมกลับเข้าสู่สังคมภายนอก และใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง โดยไม่หวนกลับไปเส้นทางเดิมอีก

 

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้หญิงหลังกำแพง กลุ่มทำงานอิสระได้เข้าไปทำโครงการ “ใจสู่ใจ” กับนักโทษหญิง และผู้ต้องขังในเรือนจำ และสถานกักกันต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ต้องขังให้ด้วยกระบวนการทำความเข้าใจในตนเอง ตลอดจนบริบทสังคมรอบตัวมากขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

 

ผู้เข้าร่วมการเสวนา:

อวยพร สุธนธัญญากร หัวหน้าทีมกระบวนกร โครงการ “ใจสู่ใจ”

วิจิตร ว่องวารีทิพย์ นักวิจัยด้าน Gender Study และทีมกระบวนกร โครงการ “ใจสู่ใจ