Share this article:

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยฝ่ายบริหารองค์ความรู้องค์กร (OKM) จัดกิจกรรมนำทีมเจ้าหน้าที่ TIJ ดูภาพยนตร์เรื่อง The Work ที่ Bangkok Screening Room ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม KM Session มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับบุคคลากร ในการทำงานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

The Work เป็นภาพยนตร์ สารคดีติดตามถ่ายทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจแบบกลุ่ม โดยการนำอาสามัครจากนอกเรือนจำเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้ต้องขัง มีชื่อว่า Inside Circle จัดทำขึ้นในเรือนจำฟอลซัม (Folsom) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่คุมขังนักโทษฉกรรจ์ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้ริเริ่มโดยผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังคงทำติดต่อกันมาถึง 16 ปี โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวอักษรได้ เบื้องหลังกำแพงสูง ดินแดนที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ลง เปิดเผยให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองและการล้างบาป ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ อย่างที่คุณไม่สมารถคาดเดาได้