ข่าวเด่น

ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ 01 ส.ค. 2559

ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด 18 ส.ค. 2559

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด

อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 12 ก.ค. 2559

ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด” 05 ก.ค. 2559

TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด”

อ่านต่อ
UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI 29 มิ.ย. 2559

UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2 17 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 17 มิ.ย. 2559

TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics 07 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics

อ่านต่อ
ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 06 มิ.ย. 2559

ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

อ่านต่อ
ดร.สิตา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย 03 มิ.ย. 2559

ดร.สิตา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย "เด็กในฐานะเหยื่อและพยาน"

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ) 02 มิ.ย. 2559

TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ)

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส 31 พ.ค. 2559

ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส

อ่านต่อ