ข่าวเด่น

TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 27 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ 21 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ "อาชญากรรมข้ามชาติ"

อ่านต่อ
TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM 20 ต.ค. 2558

TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM

อ่านต่อ
We need you, ASEAN university students, to team up with us! 20 พ.ย. 2558

We need you, ASEAN university students, to team up with us!

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ 09 ต.ค. 2558

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา เรื่อง “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ” 29 ก.ย. 2558

TIJ จัดสัมมนา เรื่อง “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนาสนับสนุนมาตรการที่มิใช่การคุมขังในภูมิภาคอาเซียน 29 ก.ย. 2558

TIJ จัดสัมมนาสนับสนุนมาตรการที่มิใช่การคุมขังในภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ
ขอเชิญประชาชนร่วมสัมมนา “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ” 29 ก.ย. 2558

ขอเชิญประชาชนร่วมสัมมนา “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

อ่านต่อ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง 23 ก.ย. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 21 ก.ย. 2558

TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านต่อ
เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators 21 ก.ย. 2558

เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา ตามหาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 16 ก.ย. 2558

TIJ จัดเสวนา ตามหาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

อ่านต่อ