ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556คณะผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม(Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law - RWI) เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ และข้อกำหนดกรุงเทพ

นอกจากนี้ สธท.ยังได้จัดกิจกรรมพาคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน Raoul Wallenberg เข้าเยี่ยมชมเรือนจำกลางคลองเปรม จ.นนทบุรี เพื่อเยี่ยมศูนย์ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลางด้วย

RWI เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Lund ประเทศสวีเดน  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัย จัดการประชุมเชิงวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะใกล้เคียงกับ สธท. ซึ่งมีแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรThe Equal Status and Human Rights of Women in Southeast Asia ซึ่งจัดโดยสถาบัน RWI  และนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สธท. กับสถาบันวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ

Back
chat