วันที่ 21 เมษายน 2558 – ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (Education USA Thailand) ได้จัดงาน Education USA Thailand: U.S. Legal Education Fair 2016 ขึ้น ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา สาขากฎหมาย ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อและทุนการศึกษา ด้านกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา


ภายในงานมีตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาที่เปิดสอนด้านกฎหมาย เข้าร่วมแนะแนวมากกว่า 15 สถาบัน อาทิ University of California, Los Angeles - School of Law (UCLA) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน


นอกจากนี้ภายในงาน TIJ ยังได้เปิดรับสมัครเยาวชนเครือข่ายสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ Youth Network เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ของ TIJ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย