ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและ ความยุติธรรมทางอาญาโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก (PNI Coordination Meeting 2016)


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 TIJ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI Coordination Meeting 2016) ขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยมีสมาชิกของสถาบันเครือข่ายฯ เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบันจากทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย และผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จากสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา เข้าร่วมการประชุมด้วย


ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และยังเปิดโอกาส ให้แต่ละสถาบันเเครือข่ายฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง กับปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) โดยสมาชิกได้กล่าวถึงงานวิชาการ การจัดประชุมและงานวิจัย รวมถึงการจัดอบรมที่ TIJ ดำเนินการ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางในการจัดการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ Crime Congress ครั้งที่ 14 ที่จะจัดในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) ครั้งที่ 26 ณ กรุงเวียนนา ด้วย

Back