TIJ รับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนพัฒนาศักยภาพชุมชน "The Choice เกมทางเลือกทางรอด" ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 31 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

กรอกใบสมัครออนไลน์  >>>> https://goo.gl/boVvMP

รายละเอียดโครงการ