เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้บรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยของ TIJ เรื่อง "การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง ในกรณีการกระทำรุนแรงทางเพศ" ในงานสัมมนา "Rape and Sexual Assault-Victim Handling Seminar" ซึ่งจัดโดยสถานทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยมี มิสเตอร์พอล เดวิดสัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีทางเพศ จากสำนักงานตำรวจนครบาลสหราชอาณาจักร(New Scotland Yard) และผู้แทนจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานสัมมนาและรับฟังการนำเสนอผลงาน ครั้งนี้ด้วย