ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่  6 – 12 พฤศจิกายน 2559 - TIJ เปิดเวที TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2 รวบรวมตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา จำนวนกว่า 39 คน จาก 11 ประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันอภิปรายและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมความยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โดยในครั้งนี้มีความพิเศษ คือจัดคู่ขนานกับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (1st ACCPCJ)  เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในเวทีสำคัญของภูมิภาค เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ได้รับรู้และร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาเซียนได้อย่างน่าสนใจ

Back
chat