ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กัมพูชาตามข้อตกลงความร่วมมือ
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์กัมพูชา "โครงการเรือนจำต้นแบบเพื่อนำร่องการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพในประเทศกัมพูชา" เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กัมพูชาในการนำข้อกำหนดกรุงเทพ หรือ ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังไปใช้ในการดำเนินงานของทัณฑสถานหญิง CC2 เรือนจำหญิงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

 

 

ล่าสุด ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จากทัณฑสถาน CC2 จำนวน 3 คน ได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการฝึกอาชีพและฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดอยุธยา โดยเป็นการจัดการฝึกอบรมครั้งที่ 3 นับจากการลงนามในข้อตกลง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการฝึกอาชีพและฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้านนวดแผนไทย และการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับทัณฑสถานหญิง CC2

 

 

ทั้งนี้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2562 TIJ ได้จัดการฝึกอบรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กัมพูชาระดับอาวุโส 4 คน และวิทยากร 1 คน ได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2562 และ TIJ ยังได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กัมพูชา ประจำทัณฑสถานหญิง CC2 ที่กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จำนวน 30 คน ด้วย

Back
chat