เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

TRAINING

06

มกราคม
2562

TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผนึกกำลังจัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ประจำปี 2562
ratio

FORUM

21

ธันวาคม
2561

ครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ: ก้าวต่อไปของการคืนคนดีสู่สังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน: ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น!! สําหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/tijthailand.org
ratio

TRAINING

10

ธันวาคม
2561

The Bangkok Rules Training

TIJ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับ อาวุโสของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2561

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คือแนวคิดที่นำหลักการบริหารจัดการทางธุรกิจมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย รัฐบาลเองก็เล็งเห็นความสำคัญของ SE ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาออกเป็นกฎหมายในเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SE จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้ว SE คืออะไร และควรจะมีหลักคิดอย่างไรในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยืนของ SE ในประเทศไทย ดังนั้น การที่กฎหมายและนโยบายของรัฐจะตอบโจทย์ความต้องการของ SE และช่วยให้ SE สามารถเติบโตได้จริง ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SE โดยตรง ผู้วางนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมาย จะต้องเข้าใจถึง SE และระบบนิเวศน์ของ SE อย่างแท้จริง
ratio

SEMINAR

24

ตุลาคม
2561

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน
ratio

SEMINAR

19

กันยายน
2561

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์
ratio

SEMINAR

30

สิงหาคม
2561

Cryptocurrency

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล
ratio

FORUM

09

กรกฎาคม
2561

TIJ Public Forum 6

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ratio

TRAINING

05

พฤษภาคม
2561

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

โครงการ SpeakUp SpeakOut (SUSO) โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ของ TIJ จัดกิจกรรม Workshop “Her Story Vol. 3” หัวข้อ Online Creative Content เชิญ ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์คณะนิเทศฯ จุฬาฯ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศในสื่อและสิทธิผู้หญิง ให้ข้อมูลในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและสิทธิของผู้หญิง และคุณกันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี บก.สารคดีนิตยสาร a day มาแบ่งปันเทคนิคการเขียน การย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพื่อผู้ร่วมงานสามารถบอกต่อ “Her Story” ให้พร้อมเสิร์ฟผู้อ่านยุค 4.0
1