visitors : 05768956

Highlights

รับสมัครผู้เข้าร่วม TIJ Workshop for Emerging Leaders

หลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย

TIJ จับมือ Harvard รับสมัครผู้เข้าร่วม2018 IGLP Scholars Workshop:Asia

หลักสูตรนิติธรรมไทย แห่งแรกในเอเชีย

TIJ ร่วมกับ Harvard เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตร RoLD Program

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา

TIJ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน

จับมือศูนย์ลูกหนี้ฯ นำเสนอนิทรรศการ “รู้ทันหนี้ด้วย The Choive เกมทางเลือก-ทางรอด”

TIJ จัดอบรม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” อีกหนึ่งหลักนิติธรรมเพื่อผู้ต้องขังหญิง

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสของประเทศไทยและสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย

10 สิงหาคม 2560 - เสนออุดช่องโหว่ของแรงจูงใจร่วมกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหลักประกันทางกฎหมาย ณ วิทยาลัยธุรกิจไท่คัง กรุงปักกิ่ง


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหลักประกันทางกฎหมาย ณ วิทยาลัยธุรกิจไท่คัง กรุงปักกิ่ง

 
 
Subscribe to our Newsletter
Subscribe Unsubscribe